Industrihistoria

 

Motala stod den svenska verkstadsindustrins vagga. På Motala Verkstad har många lok, båtar och broar sett dagens ljus. I det moderna Motala finns flera betydande verkstadsindustrier.
 
En skammens dag i Motala. De styrande har inte förstått att vårda den klenod museiloket utgjorde
  Gävle hämtar det.

 

En annan Baltzar von Platen bidrog till  Motalas utveckling genom att konstruera den kontinuerligt arbetande kylmaskinen. Arctic hette fabriken som senare skulle utvecklas till Electrolux  (Karl Ötnstedt heter mannen på bilden från1920-talet)